Escapism

2009, 43 sek

Video je bil del avtorske postavitve “In situ”, v galeriji Simulaker, v Novem mestu, leta 2009.